Tříletý výcvik v Somatic Experiencing ® – obecné informace o výcviku

Výcvik je určen pro psychology, psychiatry, bodyterapeuty a všechny profesionály, kteří se profesně zabývají problematikou traumatu. Také jej výborně zužitkují například lékaři, poradci, lidé pracující s dětmi a mládeží, porodníci, porodní asistentky, odborné zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, pedagogové, vychovatelé v sociálních a zdravotních zařízeních, učitelé, školitelé a pracovníci krizových týmů pracující s lidmi v nouzi a po traumatických událostech.

Předpokládá minimálně dvouletou zkušenost v práci s klienty a vlastní terapeutickou praxi. Podmínkou přihlášky k výcviku v metodě SE je účast na dvoudenním úvodním semináři.

Profesionální výcvik v metodě Somatic Experiencing® (somatické prožívání) pro odborníky splňuje mezinárodní (americké a evropské) standardy a je zakončen udělením EASE certifikátu. Jedná se o intenzivní praktické studium se supervizí. 12 dnů ročně na každý modul (začátečníci, středně pokročilí, pokročilí)

Základní úroveň (první rok, 2x 6dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin– osobní sezení
7
hodiny – supervize

Střední úroveň (druhý rok, 2x 6dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin – osobní sezení
7
hodin – supervize

Pokročilá úroveň (třetí rok, 2x 6 dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin – osobní sezení
7
hodin – supervize

Lektorka výcviku: Itta Wiedenmann (Německo) a tým vyškolených specialistů SEP (Harald Auer, Sabine Vöelker, Lilian Troost, Dhyani Kovar, Mgr. Tereza Koryntová, Mgr. Zlata Koštejnová, PhDr. Zia Sluková, Ing. Dagmar Kůrková, Mgr. Petra Zemanová, Mgr. Eva Směšná, Mgr. Radka Tomášková a další)

Itta Wiedenman – je spoluzakladatelkou a vedoucí Institut of Neurotracking v Mnichově, zabývajícím se studiem a léčením traumatu na psychické i fyziologické úrovni. Od roku 2003 má oprávnění učit výcvik v SE (od Petera Levina, Ph.D., ve Weggis). Byla iniciátorkou a zakladatelkou německé asociace German SE Association. Přes 20 let se věnuje práci s tělem, vlastní soukromou praxi v Mnichově a specializuje se na léčení traumatu (Somatické prožívání).

 Obsah výcviku

1. rok – základní úroveň

 •  Vysvětlení fyziologických mechanismů traumatu.
 • Dynamika omezení, pocitů moci a bezmoci, zajištění zdrojů.
 • Rozvíjení schopnosti sledování, titrace a zajištění kontinuity pociťovaného smyslu.
 • Práce s obrannými reakčními mechanismy, dokončením a vybitím.
 • Dynamika traumatické vazby a prvky vnitřního prožívání (SIBAM
 • Rozvíjení schopnosti rozpoznat, normalizovat a stabilizovat traumatické reakce.
 • Informace o úskalích retraumatizace a klamných vzpomínek.
 • Zdravé hranice.
 • Integrace práce s traumatem do probíhající terapie.
 • Jednoduché a rychlé kroky při akutních i chronických symptomech

2.rok – střední úroveň:

 • Různé druhy a možné příčiny traumatického šoku, práce s obsahem.
 • Nejznámější intenzivní traumata: chirurgické operace, úraz elektrickým proudem, užití halucinogenů, tonutí, dušení, škrcení, stres a invazivní chirurgické zákroky v období prenatálního vývoje, traumatický porod.
 • Napadení bez možnosti úniku: divokým zvířetem, sexuální znásilnění, válka, bombardování, fyzické napadení, ozbrojené přepadení, incest, obtěžování.
 • Fyzická zranění: operace, anestézie, popálení, otravy, hospitalizace, bodná zranění, postřelení.
 • Selhání vlastní fyzické obrany a integrity: pády, rozsáhlá zranění, úrazy hlavy.
 • Emoční trauma: vážné zanedbání a opuštění, těžké ztráty, dlouhotrvající emoční zneužívání.
 • Přírodní katastrofy: zemětřesení, požáry, tornáda, záplavy, sociální izolace od okolí.
 • Děsivé zážitky: být svědkem dopravní nehody (zvlášť vidět krev či nabodnutí), být svědkem něčího zneužití, znásilnění, vraždy či sebevraždy.

3 rok – pokročilí:

 • Vztah traumatu a různých klinických syndromů.
 • Další integrace SE teorie a praxe ve specializovaném prostředí působení terapeuta.
 • Bodywork v SE při práci s různými typy traumatu.
 • Transformativní potenciál traumatu.
 • Praktické využití výzkumu psychofyziologie traumatu.
 • „Umění“ terapie.
 • Specializace, včetně práce s dětmi a kojenci. 

Další podmínky a požadavky:

K získání certifikátu jsou účastníci povinni během tříletého výcviku absolvovat kromě výuky alespoň 21 individuálních hodinových sezení a 21 hodinových supervizních konzultací.

Náklady na tato sezení a konzultace nejsou zahrnuty v základní ceně kurzu. Cena za sezení se bude pohybovat přibližně v rozsahu 1 800 – 2 000 Kč. Účastníci si také sami hradí všechny náklady spojené s cestováním a ubytováním. Skripta a materiály k výuce, které obdržíte během výcviku, jsou již zahrnuty v ceně výcviku.