Tříletý výcvik v Somatic Experiencing ® – obecné informace o výcviku

Výcvik je určen pro psychology, psychiatry, bodyterapeuty a všechny profesionály, kteří se profesně zabývají problematikou traumatu. Také jej výborně zužitkují například lékaři, poradci, lidé pracující s dětmi a mládeží, porodníci, porodní asistentky, odborné zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, pedagogové, vychovatelé v sociálních a zdravotních zařízeních, učitelé, školitelé a pracovníci krizových týmů pracující s lidmi v nouzi a po traumatických událostech.

Předpokládá minimálně dvouletou zkušenost v práci s klienty a vlastní terapeutickou praxi. Podmínkou přihlášky k výcviku v metodě SE je účast na dvoudenním úvodním semináři.

Profesionální výcvik v metodě Somatic Experiencing® (somatické prožívání) pro odborníky splňuje mezinárodní (americké a evropské) standardy a je zakončen udělením EASE certifikátu. Jedná se o intenzivní praktické studium se supervizí. 12 dnů ročně na každý modul (začátečníci, středně pokročilí, pokročilí)

Základní úroveň (první rok, 2x 6dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin– osobní sezení
7
hodiny – supervize

Střední úroveň (druhý rok, 2x 6dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin – osobní sezení
7
hodin – supervize

Pokročilá úroveň (třetí rok, 2x 6 dnů)

72 hodin – výuka
7
hodin – osobní sezení
7
hodin – supervize

Lektorka výcviku: Itta Wiedenmann, Lilian Troost, Ariel Giaretto, Rachi Sangkasaad  a tým vyškolených specialistů SEP (Harald Auer, Sabine Vöelker, Lilian Troost, Mgr. Tereza Koryntová, Mgr. Zlata Koštejnová, PhDr. Zia Sluková, Ing. Dagmar Kůrková, Mgr. Petra Zemanová, Mgr. Radka Tomášková, Mgr. Zuzana Kozáková, Mgr. Vladimír Krutina, Mgr. Lucie Bukovská a další)

Itta Wiedenman – je spoluzakladatelkou a vedoucí Institut of Neurotracking v Mnichově, zabývajícím se studiem a léčením traumatu na psychické i fyziologické úrovni. Od roku 2003 má oprávnění učit výcvik v SE (od Petera Levina, Ph.D., ve Weggis). Byla iniciátorkou a zakladatelkou německé asociace German SE Association. Přes 20 let se věnuje práci s tělem, vlastní soukromou praxi v Mnichově a specializuje se na léčení traumatu (Somatické prožívání).

Ariel Giarretto -MS, LMFT, SEP, CMT, CSB is a body-oriented therapist, SE trainer, and Somatic Sex Educator. After completing her post-graduate education in psychology, and licensed as a marriage and family therapist, she studied a wide variety of somatic therapies, and is primarily informed by Somatic Experiencing (SE), She was introduced to SE in 1999 had has been active in assisting Peter and other early teachers for many years. She became full-time teaching faculty in 2005. and trains and mentors practitioners all over the globe. Throughout the 90’s she was on staff at the Esalen Institute in Big Sur, CA as an active member of the community, a workshop and group leader, a private therapist and part of the bodywork and massage crew. In 2015, to integrate sexuality and the pelvis into the SE material, she certified as a Somatic Sex Educator, and now specializes in sexual and gender-based violence, as well as all sexual challenges. She is the co-developer of “The Full Embodiment Model” which offers gentle, transformative workshops for people wanting to heal from the effects of sexuality/gender trauma, sexual abuse and disembodiment. She has extensive training in prenatal and birth therapy with Ray Castellino, as well as attachment and early developmental trauma, and has been a home birth “doula”, a dancer, a drummer, an athlete, a professional cook and baker, a world traveler and adventurer, a juggler and street performer, and is particularly fond of her doodle Freya, her Green Cheek Conures, Tulip and Oscar, and of course her partner Jeffrey. Originally from the US, they are all currently based in Delft, Netherlands.

Rachporn Sangkasaad, MSc. – Rachporn Sangkasaad is a licensed psychologist (Master degree University Zurich) and body-oriented psychotherapist. For 20 years she has been specialised in trauma therapy and runs a private practice. She also offers crisis intervention in companies, as well as teaching and presenting at international congresses. As “Rachi” was born in Thailand and grew up in Switzerland, she brings elements of East and West together. Connecting and bridging between different countries and cultures has always been and is part of her work. She is passionate about SE and teaches in a joyful and relaxed way, supporting students’ curiosity and their interactions. Since her own training in SE, she has been assisting Peter A. Levine and many SE teachers in Europe, Brazil, Hong Kong and South Africa, and continues to assist Peter Levine’s post-advanced workshops in Switzerland.
Her professional experience includes work in psychiatric hospitals and prior to that work in the private sector.
She also accumulated her teaching and trauma expertise as a trainer of different methods in the field of trauma therapy.
“Rachi” has been the founder and chair of the Foundation of Somatic Experiencing Netherlands (SEN) and is in the Board of the European Association for Somatic Experiencing (EASE). Since Rachi became SE faculty member in 2019, she is teaching in different European countries and speaks fluent Dutch, German, English and Thai

 Obsah výcviku

1. rok – základní úroveň

 •  Vysvětlení fyziologických mechanismů traumatu.
 • Dynamika omezení, pocitů moci a bezmoci, zajištění zdrojů.
 • Rozvíjení schopnosti sledování, titrace a zajištění kontinuity pociťovaného smyslu.
 • Práce s obrannými reakčními mechanismy, dokončením a vybitím.
 • Dynamika traumatické vazby a prvky vnitřního prožívání (SIBAM
 • Rozvíjení schopnosti rozpoznat, normalizovat a stabilizovat traumatické reakce.
 • Informace o úskalích retraumatizace a klamných vzpomínek.
 • Zdravé hranice.
 • Integrace práce s traumatem do probíhající terapie.
 • Jednoduché a rychlé kroky při akutních i chronických symptomech

2.rok – střední úroveň:

 • Různé druhy a možné příčiny traumatického šoku, práce s obsahem.
 • Nejznámější intenzivní traumata: chirurgické operace, úraz elektrickým proudem, užití halucinogenů, tonutí, dušení, škrcení, stres a invazivní chirurgické zákroky v období prenatálního vývoje, traumatický porod.
 • Napadení bez možnosti úniku: divokým zvířetem, sexuální znásilnění, válka, bombardování, fyzické napadení, ozbrojené přepadení, incest, obtěžování.
 • Fyzická zranění: operace, anestézie, popálení, otravy, hospitalizace, bodná zranění, postřelení.
 • Selhání vlastní fyzické obrany a integrity: pády, rozsáhlá zranění, úrazy hlavy.
 • Emoční trauma: vážné zanedbání a opuštění, těžké ztráty, dlouhotrvající emoční zneužívání.
 • Přírodní katastrofy: zemětřesení, požáry, tornáda, záplavy, sociální izolace od okolí.
 • Děsivé zážitky: být svědkem dopravní nehody (zvlášť vidět krev či nabodnutí), být svědkem něčího zneužití, znásilnění, vraždy či sebevraždy.

3 rok – pokročilí:

 • Vztah traumatu a různých klinických syndromů.
 • Další integrace SE teorie a praxe ve specializovaném prostředí působení terapeuta.
 • Bodywork v SE při práci s různými typy traumatu.
 • Transformativní potenciál traumatu.
 • Praktické využití výzkumu psychofyziologie traumatu.
 • „Umění“ terapie.
 • Specializace, včetně práce s dětmi a kojenci. 

Další podmínky a požadavky:

K získání certifikátu jsou účastníci povinni během tříletého výcviku absolvovat kromě výuky alespoň 21 individuálních hodinových sezení a 21 hodinových supervizních konzultací.

Náklady na tato sezení a konzultace nejsou zahrnuty v základní ceně kurzu. Cena za sezení se bude pohybovat přibližně v rozsahu 1 800 – 2 000 Kč. Účastníci si také sami hradí všechny náklady spojené s cestováním a ubytováním. Skripta a materiály k výuce, které obdržíte během výcviku, jsou již zahrnuty v ceně výcviku.