Tříletý profesionální výcvik v Somatic Experiencing® 2018 – 2020

Pro koho je výcvik určen: pro psychology, psychiatry, bodyterapeuty a všechny, kteří se profesně zabývají problematikou traumatu. Předpokládá minimálně dvouletou zkušenost v práci s klienty a vlastní terapeutickou praxi.

INFORMACE K VÝCVIKU

Zahájení výcviku je podmíněno účasti na úvodním semináři. Lektorka výcviku: Itta Wiedenmann (Německo) Senior asistenti: Sabine Völker (Německo); Harald Auer (Rakousko), Lilian Troost (Rakousko). Asistenti: Mgr. Tereza Koryntová, Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, PhDr. Leona Jochmannová. Obsazení asistentského týmů se může měnit.

Místo konání: Klášter ŽELIV

Cena: 15.000 Kč plus DPH (21% 3.150 Kč ) za 6-ti denní blok. Cena včetně DPH: 18 150 Kč.

Organizace: Barbora Zemanová, Alena Hloušková  Přihlášky: Alena Hloušková email: alena.hlouskova@gmail.com, telefon: 777 302 155

Cena nezahrnuje ubytování a stravu. Výcvik je tlumočen z angličtiny do češtiny.

1.rok – ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

I. 23. – 28. května 2018 (POZOR ZMĚNA!!!)

II. 6. – 11. října 2018

72 hodin – výuka / 5 hodin – osobní sezení  / 4 hodiny – konzultace

2. rok – STŘEDNÍ ÚROVEŇ

I. 2. – 7. února 2019

II. 31.srpna – 5. září 2019

72 hodin – výuka / 5 hodin – osobní sezení  / 6 hodin – konzultace

3. rok – POKROČILÍ

I. 13. – 18. 11. 2020

II. 20. – 26. 5. 2021

72 hodin – výuka / 5 hodin – osobní

OBSAH VÝCVIKU 1.rok:

 • Vysvětlení fyziologických mechanismů traumatu.
 • Dynamika omezení, pocitů moci a bezmoci, zajištění zdrojů, zplnomocnění.
 • Rozvíjení schopnosti sledování, titrace a zajištění kontinuity pociťovaného smyslu.
 • Procvičíte si práci s obranými reakčními mechanismy, dokončením a vybitím.
 • Prozkoumáme dynamiku traumatické vazby, prvků vnitřního prožívání (SIBAM), a jak pomocí integrace prožívaných polarit obnovit zdravou, tvůrčí seberegulaci.
 • Rozvinete si schopnost rozpoznat, normalizovat a stabilizovat traumatické reakce.
 • Získáte informace o úskalích retraumatizace a klamných vzpomínek.
 • Naučíme se oddělit strach od znehybnění, stanovit a udržovat zdravé hranice.
 • Prozkoumáme transformativní potenciál traumatu.
 • Integrace práce s traumatem do probíhající terapie.
 • Osvojíte si jednoduché a rychlé kroky při akutních i chronických symptomech.

OBSAH VÝCVIKU – 2. rok:

Probereme různé druhy a možné příčiny traumatického šoku a přístupy k práci s nimi:

 • Nejznámější intenzivní traumata: chirurgické operace, úraz elektrickým proudem, užití halucinogenů, tonutí, dušení, škrcení, stres a invazivní chirurgické zákroky v období prenatálního vývoje, traumatický porod.
 • Napadení bez možnosti úniku: divokým zvířetem, sexuální znásilnění, válka, bombardování, fyzické napadení, ozbrojené přepadení, incest, obtěžování.
 • Fyzická zranění: operace, anestézie, popálení, otravy, hospitalizace, bodná zranění, postřelení.
 • Selhání vlastní fyzické obrany a integrity: pády, rozsáhlá zranění, úrazy hlavy.
 • Emoční trauma: vážné zanedbání a opuštění, těžké ztráty, dlouhotrvající zneužívání.
 • Přírodní katastrofy: zemětřesení, požáry, tornáda, záplavy, sociální izolace od okolí.
 • Děsivé zážitky: být svědkem dopravní nehody (zvlášť vidět krev či nabodnutí), být svědkem něčího zneužití, znásilnění, vraždy či sebevraždy.
 • Mučení a rituální zneužití: mučení válečných zajatců, opakovaná znásilnění během války, koncentrační tábory, systematické zneužívání (někdy s použitím drog).

OBSAH VÝCVIKU – 3. rok:

 • Vztah traumatu a různých klinických syndromů.
 • Další integrace SE teorie a praxe ve specializovaném prostředí působení terapeuta.
 • Bodywork v SE při práci s různými typy traumatu.
 • Praktické využití výzkumu psychofyziologie traumatu.
 • „Umění“ terapie.

Organizace: Barbora Zemanová, Alena Hloušková

Přihlášky: Alena Hloušková email: alena.hlouskova@gmail.com, telefon: 777 302 155

DALŠÍ PODMÍNKY & POŽADAVKY:

K získání certifikátu jsou účastníci povinni během tříletého výcviku absolvovat kromě výuky alespoň 15 individuálních hodinových sezení a 18 hodinových supervizních konzultací.

Náklady na tato sezení a konzultace nejsou zahrnuty v základní ceně kurzu. Cena za sezení se bude pohybovat přibližně ve výši 50 eur (pokud nebude potřeba tlumočník).Účastníci si také sami hradí všechny náklady spojené s cestováním a ubytováním. Skripta a materiály k výuce, které obdržíte během výcviku, jsou již zahrnuty v ceně výcviku.