Úvodní seminář

Úvodní seminář je podmínkou pro vstup do tříletého profesionálního výcviku SE.

Základní dvoudenní seminář uvádí účastníky do základů práce SE. Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina. 

Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému. Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou. 

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny. 

Obsah: 2 celé dny (12 hodin výuky)

Cena: 5 800 Kč

Termíny a místo konání:

24.- 26. 2. 2023 Lektor: Lilian Troost – KC GreenPoint, Praha 10
16. – 18. 6. 2023 Lektoři: Sabine Völker, Harald Auer –  IMPACT HUB PRAHA, Praha 5
20. – 22. 10. 2023 Lektor: Lilian Troost – KC GreenPoint, Praha 10
26. – 28.1. 2024 Lektor: Lilian Troost – KC GreenPoint, Praha 10

Pokud chcete být evidováni v zájemcích, prosím napište nám na email: Alena.hlouskova@gmail.com. English speaking please write to bari.zemanova@gmail.com