Úvodní seminář

Úvodní seminář je podmínkou pro vstup do tříletého profesionálního výcviku SE.

Základní dvoudenní seminář uvádí účastníky do základů práce SE. Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina. 

Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému. Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou. 

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny. 

Obsah: 2 celé dny (12 hodin výuky)

Cena: 5 800 Kč

Termíny a místo konání:  11. – 13. 10. 2024, učí Rachporn (Rachi) Sangkasaad

Pokud chcete být evidováni v zájemcích, prosím napište nám na email: Alena.hlouskova@gmail.com. English speaking please write to bari.zemanova@gmail.com

Storno podmínky pro úvodní semináře:

  • Pokud se přihlášený účastník nemůže semináře zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.
  • Tato možnost je akceptována i v den konání semináře. Platba se v tomto případě automaticky převádí na náhradníka.
  • Pokud účastník zruší svou účast 30-15 dní před termínem semináře, vrací se celá platba zpět, ponížená o administrativní poplatek 300 Kč.
  • Pokud účastník zruší svou účast 15-10 dní před termínem semináře, je storno poplatek 50% kurzovného.
  • Pokud účastník zruší svou účast 10-0 dní před termínem semináře, je storno poplatek 100% kurzovného.