Úvodní seminář

Úvodní seminář je podmínkou pro vstup do tříletého profesionálního výcviku SE.

Základní dvoudenní seminář uvádí účastníky do základů práce SE. Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina. 

Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému. Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou. 

Termíny a místo konání: 

6. – 8. 9. 2024

INTRO s Lilian Troost
Základní dvoudenní seminář uvádí účastníky do základů práce SE.

Seznámíte se s teorií, základními principy a metodami somatického prožívání dle Petera Levina.

Somatické prožívání je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu. Metoda tělesného prožívání pracuje přímo s autonomním nervovým systémem klienta a umožňuje tak dokončení vrozených obranných reakcí a obnovení rovnováhy nervového systému. Skrze práci s vnímáním vlastního těla, titrací, pendulací a zdrojováním rozvíjí metoda SE schopnost uvědomit si a zpracovat vlastní stresové reakce a obnovit tak zdravou sebe-regulaci nervového systému a emocí. SE nabízí nástroje jak pro práci s akutním stresem, tak s různými kategoriemi traumat a posttraumatickou stresovou poruchou.

Seminář je tlumočen z angličtiny do češtiny.
Obsah: 2 celé dny (12 hodin výuky)
Cena: 5 800 Kč vč. dph
Místo konání: Fürstův sál – Dobřichovice, Praha západ, 30min vlakem ze Smíchovského nádraží
Začátek: v pátek 6.9. v 17h, konec v neděli v 13.30h

PLNĚ OBSAZENO

Storno podmínky pro úvodní semináře:

  • Pokud se přihlášený účastník nemůže semináře zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.
  • Tato možnost je akceptována i v den konání semináře. Platba se v tomto případě automaticky převádí na náhradníka.
  • Pokud účastník zruší svou účast 30-15 dní před termínem semináře, vrací se celá platba zpět, ponížená o administrativní poplatek 300 Kč.
  • Pokud účastník zruší svou účast 15-10 dní před termínem semináře, je storno poplatek 50% kurzovného.
  • Pokud účastník zruší svou účast 10-0 dní před termínem semináře, je storno poplatek 100% kurzovného.