Ostatní kurzy

Připravujeme pro vás nadstavbové a prohlubující kurzy týkající se různých témat v kontextu práce se Somatic Experiencing v živé a online formě. 

1. – 3. 8. 2024

Práce s tělem a dotekem v SE

Vydejte se s námi na tídenní cestu ke své skutené ivotní síle. Zkoumat, sledovat a pijímat ivotní sílu ve svém tle.

 • Dotek v rámci přístupu SE se liší od jiných přístupů k práci s tělem.
 • Velmi účinně zpřístupňuje a odstraňuje ochranné vzorce související s traumatem, které jsou uloženy hluboko v těle.
 • Pomůže nám získat přístup k fixované energii přežití v různých vrstvách a tkáních, uvolnit ji a vrátit jí zpět funkčnost a flow. Tím můžeme podpořit koherenci a zdravou seberegulaci.
 • “SE Bodywork” je povinná dovednost pro některé kategorie úrazů, jako jsou
  rané úrazy, nehody, whiplash aj.)
 • SE práce s dotekem pomůže také v případě, že úspěch běžných SE sezení
  stagnuje.

Kurz vede: Postadvanced-Workshop s Ittou Wiedenmann

Místo konání:  Plzeň
Podmínky účasti: Certifikát SEP

Kurzovné: 9 200 Kč

více informací …

Storno podmínky:

 • Pokud se přihlášený účastník nemůže semináře zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.
 • Tato možnost je akceptována i v den konání semináře. Platba se v tomto případě automaticky převádí na náhradníka.
 • Pokud účastník zruší svou účast více než 30 dní předem vrací se celá platba zpět, ponížená o administrativní poplatek 500 Kč.
 • Pokud účastník zruší svou účast méně 30 – 15 dní před konáním semináře, je storno poplatek 50 % kurzovného.
 • Pokud účastník zruší svou účast 14 dní před konáním semináře, je storno poplatek 100 % kurzovného.