Somatické prožívání / Somatic Experiencing®

Co je to SE – Somatic Experiencing®?

Somatické prožívání je přístup k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla vyučovaný po celém světě. Je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu, a jako takový významně ovlivnil životy tisíců lidí. SE® obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Je velmi specifickou prací s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.

O metodě Somatic Experiencing®:

  • unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
  • vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
  • nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějších životem
  • učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
  • podporuje uvolnění posttraumatického stresu