Somatic Experiencing

Somatic Experiencing

Trauma u dětí – dovolit dětem „dokončit pohyb“

„Děti na příkladech z četby vidí, že i zvířátka bojují, dají se na útěk nebo se stulí do klubíčka, když mají strach. Dětem to pomáhá vidět, že v tom nejsou samy a že jakákoliv reakce je normální,“ říká o některých technikách práce s traumatem u dětí dlouholetá terapeutka a psycholožka Maggie Klineová, spoluautorka knih o traumatu spolu s P.A.Levinem. Jak jinak pomoci dětem vyrovat se s traumatem?

více...

Profesionální výcvik v Somatic Experiencing 2017 – 2020

Nový tříletý výcvik v práci s traumatem SE s Ittou Wiedenmann předpokládáme zahájit na podzim 2017. V případě zájmu se prosím hlašte již nyní na email: alena.hlouskova@gmail.com

více...
Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi.

Somatické prožívání není psychoterapeutická metoda, ale velmi specifická práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.

O metodě

  • unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
  • vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
  • nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějších životem
  • učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
  • podporuje uvolnění posttraumatického stresu