|

„Příčinou traumatických symptomů není samotná událost. Symptomy pocházejí ze zbytku energie, kterou tělo nevybilo. Tato energie zůstává uvězněná v nervovém systému, odkud pustoší tělo i mysl.“

– Peter Levine

Trauma je „prolomení ochranné bariéry proti (nadměrné) stimulaci vedoucí k zahlcujícímu pocitu bezmoci.“ (Freud) SE přístup do této definice doplňuje „nadměrné“ a chápe ji v souvislosti se ztrátou odolnosti nervového systému. 

|

„Trauma nastává ve chvíli, kdy napětí v organismu přesáhne jeho adaptabilní schopnost regulovat stavy vzrušení. To v (traumatizovaném) nerovném systému způsobuje zmatek, nervový systém kolabuje a nedokáže se vrátit do svého základního nastavení, „zresetovat se“.

Výsledkem je celková rigidita a fixovanost. Ztrácí se hluboká rytmická schopnost  seberegulovat vzrušení, orientovat se, být v přítomnosti a plynout životem.“

– Peter Levine

Co je to SE – Somatic Experiencing®?

Somatické prožívání je přístup k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla vyučovaný po celém světě. Je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu, a jako takový významně ovlivnil životy tisícům lidí. SE® obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, oběťmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod. 

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Je velmi specifickou prací s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků traumatu. šoku a traumatu.

 

O metodě Somatic Experiencing®:

  • unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
  • vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
  • nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějších životem
  • učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
  • podporuje uvolnění posttraumatického stresu